Voorrang­verlening

Aanvragen vlot en veilig afgehandeld

Wij doen wat nodig is om gemeenten, woningcorporaties en urgentiecommissies te ondersteunen bij het registreren en beoordelen van voorrangsaanvragen.

Voorrangverlening uitbesteden

Voor continuïteit in je dienstverlening

Door het uitbesteden van deze trajecten aan Het Vierde Huis bespaar je niet alleen tijd, maar weet je ook zeker dat alle voorrangsaanvragen worden beoordeeld en afgehandeld volgens de laatste wet- en regelgeving. Het Vierde Huis begeleidt en beoordeelt de situatie van de aanvrager.

We voeren alle stappen van het proces uit:

  1. Wij voeren kansadviesgesprekken met woningzoekenden die overwegen een aanvraag in te dienen. Tijdens dit gesprek adviseren we de woningzoekende of het zinvol is om een aanvraag te doen.
  2. Na het indienen van de aanvraag voeren we een onderzoek uit om een goed beeld te krijgen van de huisvestingssituatie en de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager.
  3. Wij maken hiervan een rapport voor de urgentiecommissie. Dit kan een externe commissie zijn die door de gemeente is samengesteld. Of een commissie die is samengesteld door Het Vierde Huis. De commissie kan vervolgens op basis van ons gedegen onderzoek een beslissing nemen.
  4. We verzorgen de administratieve afhandeling van de aanvraag, zoals het opstellen van een beschikking voor de aanvrager en verslaglegging van de vergaderingen van de urgentiecommissie.
  5. We kunnen verweer voeren als er een bezwaarschrift is ingediend tegen het besluit.
Logo Het Vierde Huis
Team WoningNet, 1 persoon legt scrumbord uit

Woonurgenties beoordelen

De complete oplossing voor voorrangsprocessen

Urgentie-aanvragen van woningzoekenden kun je als organisatie zelf met Voorrangverlening van WoningNet snel en foutloos oppakken. Alle aanvragen komen op één centrale plek binnen. Behandelaars worden stapje voor stapje door het aanvraagproces heen geleid. Dit is in lijn met de AVG-richtlijnen. Het is niet meer nodig om persoonlijke gegevens of documenten heen en weer te mailen.

Alleen de behandelaars die op een bepaald moment iets met de aanvraag moeten doen, krijgen toegang. Zo krijgen zij taken in het systeem waarbij de termijnen worden bijgehouden en bewaakt. Van aanvraag tot afgifte van urgentie, het volledige proces verloopt digitaal. Onze Voorrangverlening is gekoppeld aan Woonruimtebemiddeling van WoningNet. Zo voorkom je dubbele administratie en is de kans op fouten kleiner.

Woonurgenties aanvragen

Urgenties vlot en veilig afgehandeld

Urgentiewijzer.nl ondersteunt woningzoekenden met het aanvragen van urgenties of andere vormen van voorrang. Het is een digitale interactieve vragenlijst, waarmee het voor de woningzoekende snel duidelijk wordt of hij kans maakt op de voorrang. Als dat zo is, kan hij direct een aanvraag doen en de juiste bewijstukken insturen. De voortgang van de aanvraag kan hij inzien in zijn persoonlijke omgeving, waar hij ook bestanden kan uploaden. Dat zorgt voor gemak en veilig beheer van gegevens. Door Urgentiewijzer.nl neemt het aantal kansloze aanvragen aanzienlijk af.

Ondersteuning voor begeleiders

Veilig en efficiënt

Met de caseload module van WoningNet kunnen begeleiders, voor de personen die onder hun begeleiding staan, namens een cliënt een aanvraag indienen. Zo kun je met de caseload module toestemming vragen om te worden begeleid of instemming vragen om een urgentie-aanvraag in behandeling te nemen. Alle aanvragen kun je monitoren, je kunt het zoek- en weigeringsgedrag inzien en de wachtlijsten waaraan de persoon is gekoppeld.

Team WoningNet, 2 collega's samen aan het werk achter groot beeldscherm
Team WoningNet, meerdere collega's lunchen buiten aan de waterkant

Begeleiding doelgroepen

Ondersteuning voor kwetsbare groepen

Het Vierde Huis bemiddelt voor woningzoekenden die niet zelfstandig in aanmerking komen voor reguliere woningen, zoals ex-gedetineerden, statushouders en mensen uit maatschappelijke instellingen.

Voor statushouders coördineren wij het huisvestingsproces, inclusief regievoering, koppeling aan geschikte woningen en het voldoen aan huisvestingstaakstellingen.

Wij werken hierbij samen met o.a. het GGD, COA (Centraal Orgaan Asielzoekers), Vluchtelingenwerk Nederland, Vrouwenopvang, Exodus en de Tussenvoorziening.

Huisvesten statushouders

Makkelijk, overzichtelijk en veilig

WoningNet en Het Vierde huis hebben gezamenlijk met de gemeente Amsterdam een nieuw product ontwikkeld: Statushoudersbemiddeling.

Met Statushoudersbemiddeling wordt de administratie van de aanmelding tot en met de plaatsing van nareizigers eenvoudig en overzichtelijk. De module ondersteunt het volledige proces, van de aanmelding van een nieuwe statushouder tot en met het plaatsen op een wachtlijst. Bovendien is het geschikt voor het beheren van alle bijkomende zaken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zoals het aanvragen van een bankrekening of lening. Hulp nodig bij dit proces? Het Vierde Huis kan hiervoor ondersteuning bieden.  

Team WoningNet, ingezoomd poppetje van tafelvoetbaltafel

Wat vinden anderen van ons?

"Lectus, nonummy et. Occaecat delectus erat, minima dajpibus ornare nunc, autem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. "
Jason Martin
title
"Lectus, nonummy et. Occaecat delectus erat, minima dapibus ornare nunc, autem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, dapibus leo."
Barbara Smith
title
"Lectus, nonummy et. Occaecat delectus erat, minima dapibus ornare nunc, autem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, dapibus leo."
Barbara Smith
title
"Lectus, nonummy et. Occaecat delectus erat, minima dapibus ornare nunc, autem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, dapibus leo."
Mark Sommers
title

Related News

Foto van Margriet Gruiters en Jolanda Kanters (Woongaard). Voorrangverlening

Nieuwe samenwerking urgentiedienstverlening

Een duidelijk en concreet proces voor woningzoekenden en een uniform beleid voor de regio. Dat ...
LEES MEER
Drie personen aan het tandenpoetsen Voorrangverlening

Blog urgentie­dienstverlening: Uitdagingen & tips voor gemeenten, deel 3

Steeds grotere aantallen urgentieaanvragen kosten gemeenten en woningcorporaties heel wat hoofdbrekens. Door een tekort van ...
LEES MEER
Man die naar buiten staart Voorrangverlening

Blog urgentie­dienstverlening: Uitdagingen & tips voor gemeenten, deel 2

Steeds grotere aantallen urgentieaanvragen kosten gemeenten en woningcorporaties heel wat hoofdbrekens. Door een tekort van ...
LEES MEER
Scroll naar boven