Grip op woon­problematiek

Duurzame oplossingen voor huisuitzettingen en overlast

Huurders met woonproblemen, zoals (ernstige) overlast door gedrags-, psychische- en/of verslavingsproblematiek, kunnen voor grote uitdagingen zorgen bij corporaties en gemeenten. Met professionele bemiddeling ondersteunen wij deze organisaties en zorgen wij, als onafhankelijke partij, voor gedegen dossieropbouw.

Grip op woonproblematiek

Duurzame oplossingen voor huisuitzettingen en overlast

Het Vierde Huis biedt woningcorporaties twee exclusieve trajecten om huisuitzettingen te voorkomen of verminderen: het Laatste Kansbeleid en het Doorbraaktraject. Beide trajecten zijn ontwikkeld om corporaties zoveel mogelijk te ontzorgen bij complexe huurders- en woonproblemen. Daarnaast bieden deze trajecten huurders uitzicht op een betere situatie, door langdurige, persoonlijke begeleiding.

Team WoningNet, meerdere collega's lunchen aan picknick tafel
video-thumbnail-correctsize
Logo Het Vierde Huis

Het Laatste Kansbeleid

Professionele bemiddeling voor structurele gedragsverandering

Het Laatste Kansbeleid is een dienst voor corporaties en gemeenten die zich richt op het verminderen van huisuitzettingen. Tijdens een twee jaar durend traject bieden wij huurders professionele bemiddeling, financiële stabilisatie en blijvende gedragsverandering. Hiervoor werken wij nauw samen met diverse maatschappelijke instellingen.

Zo besparen wij corporaties de tijd en kosten van huisuitzettingen. Ruim 75% van de deelnemers aan het Laatste Kansbeleid sluit het traject succesvol af. Deelnemers geven vaak aan blij te zijn na het afsluiten van het traject. Zij ervaren meer rust, ook voor hun omgeving.

Hoe werkt het?
Corporaties kunnen het Laatste Kansbeleid inzetten bij ernstige of structurele overlast van huurders, negatieve verhuurdersverklaringen, henneptelers en andere complexe en meervoudige problematiek.

Aanpak
In een woonbegeleidingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd tussen de deelnemer en betrokken instanties. Zo bepalen we welke vorm van hulpverlening en woonbegeleiding essentieel is voor de huurder. De deelnemer ondertekent deze afspraken.

Als onafhankelijke instantie houden we vervolgens regie op de gemaakte afspraken tussen de deelnemer en betrokken partijen.

Verloop
Houdt de deelnemer zich niet aan de afspraken in de woonbegeleidingsovereenkomst? Dan kan de huurder zijn huis alsnog kwijtraken. In dit geval wordt er met de betrokken partijen gekeken naar een vervolg- of opvangplek. Door het Laatste Kansbeleid in te zetten heb je als woningcorporatie een volledig opgebouwd dossier, opgesteld door een onafhankelijke partij die het gehele traject heeft begeleid.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het slagen of mislukken van deze laatste kans.

Het Doorbraaktraject

Een uniek de-escalatietraject

Het Doorbraaktraject is ontwikkeld om zowel corporaties als huurders een effectieve aanpak te bieden om situaties te de-escaleren, huisuitzettingen te voorkomen en kosten te besparen.

Dit preventieve traject is geschikt voor situaties waarbij er sprake is van overlast tussen twee huurders, waarbij de zaak nog niet het stadium heeft bereikt om een ontruimingsprocedure te starten.

Ondanks wederzijdse klachten is het dossier bij de corporatie vaak onvoldoende voor juridische stappen. Regelmatig is het niet duidelijk welke partij verantwoordelijk is voor de overlast. Deze zaken vergen aanzienlijke tijd en inspanning van de corporatie en andere betrokken partijen, met weinig hoop op verbetering of zelfs angst voor escalatie.

Hoe werkt het?
Corporaties kunnen het Doorbraaktraject inzetten bij slepende zaken waar de veroorzaker niet duidelijk kan worden vastgesteld, bij burenconflicten met actie – reactie over en weer of bij situaties waarbij verplaatsing van één van de partijen uitkomst kan bieden. Het biedt een alternatief voor slepende en kostbare juridische procedures.

Aanpak
Eén van de betrokken partijen ontvangt van de woningcorporatie een eenmalig aanbod om te verhuizen naar een geschikte woning, zonder daarbij wooncarrière te maken. Er worden afspraken gemaakt met de deelnemer om het wonen harmonieus te laten verlopen en ervoor te zorgen dat de bewoner na afloop van de overeenkomst zonder verdere (voorziene) problemen kan blijven wonen. Als onafhankelijke partij zien we toe op naleving van de afspraken tussen de deelnemer en andere betrokken partijen tijdens dit traject.

Verloop
De nieuwe woning wordt aanvankelijk voor twee jaar – door de verhuurder – verhuurd onder een tijdelijke huurovereenkomst. Bij een positief verloop wordt deze overeenkomst omgezet naar onbepaalde tijd.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het slagen of mislukken van dit traject.

Voorrangsaanvragen
Very small description of service
Woonruimteverdeling
Very small description of service
Voorrangssysteem
Very small description of service

Wat vinden anderen van ons?

Voor Piet heeft het Laatste Kansbeleid een wereld van verschil gemaakt. Hij had niet bedacht ooit zo’n leven als nu te kunnen hebben en zou niet terug willen naar voorheen. Hij gaat met veel plezier naar zijn werk met de paarden. Zelfs wanneer hij een dagje chagrijnig is, wordt hij direct weer vrolijk als hij op de zorgboerderij met de paarden is.
Lees het hele verhaal van Piet
Piet - 70 jaar
Het Laatste Kansbeleid na 2 jaar succesvol afgerond
Na twee jaar in het Laatste Kansbeleid is Annemarie persoonlijk ontzettend gegroeid. Er is een zodanige stabiele situatie ontstaan, dat het traject succesvol wordt afgesloten met de afspraak tussen haar en de corporatie dat zij het aantal huisdieren niet mag uitbreiden.
Lees het hele verhaal van Annemarie
Annemarie – 49 jaar
Het Laatste Kansbeleid na 2 jaar succesvol afgerond

Related News

Foto van Margriet Gruiters en Jolanda Kanters (Woongaard). Voorrangverlening

Nieuwe samenwerking urgentiedienstverlening

Een duidelijk en concreet proces voor woningzoekenden en een uniform beleid voor de regio. Dat ...
LEES MEER
Drie personen aan het tandenpoetsen Voorrangverlening

Blog urgentie­dienstverlening: Uitdagingen & tips voor gemeenten, deel 3

Steeds grotere aantallen urgentieaanvragen kosten gemeenten en woningcorporaties heel wat hoofdbrekens. Door een tekort van ...
LEES MEER
Man die naar buiten staart Voorrangverlening

Blog urgentie­dienstverlening: Uitdagingen & tips voor gemeenten, deel 2

Steeds grotere aantallen urgentieaanvragen kosten gemeenten en woningcorporaties heel wat hoofdbrekens. Door een tekort van ...
LEES MEER
Scroll naar boven