Privacy statement

WoningNet gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.Wij respecteren hierbij uw privacy en geven u graag inzicht in wat wij met uw gegevens doen.
Wij verwerken uw persoonsgegevens op de website in de volgende gevallen: – Als u de website bezoekt verwerken wij uw (geanonimiseerde) IP-adres om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Dit doen wij met behulp van Google Analytics. Zo kunnen wij onze website verder verbeteren. – Als u zich inschrijft op de nieuwsbrief verwerken wij uw e-mailadres
De grondslag voor de verwerking van uw geanonimiseerde IP-adressen voor webanalytics is het gerechtvaardigde belang van WoningNet. Voor de verzending van de nieuwsbrief geldt dat wij dit alleen doen als u expliciete toestemming heeft gegeven.
Voor Google Analytics gebruiken wij de privacyvriendelijke instellingen die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft beschreven. De bewaartermijn voor met Google Analytics bewaarde gegevens is 26 maanden. De gegevens die wij verwerken voor het versturen van een nieuwsbrief worden verwijderd als u zich voor de nieuwsbrief heeft afgemeld.
WoningNet N.V, Postbus 158, 1380 AD Weesp. Bezoekadres: Nesland 3, 1382 MZ Weesp. Telefoon: 0294 299 100
Zie hiervoor het aparte Cookiestatement onderaan de pagina
Je hebt het recht om een overzicht van de door WoningNet verwerkte persoonsgegevens te ontvangen. Daarnaast kun je ons verzoeken om een rectificatie of wissing van je persoonsgegevens of een beperking van de verwerking. Je kunt ook bezwaar maken tegen een verwerking en je hebt een rechtop gegevensoverdracht. Als je een beroep doet op een van de genoemde rechten kun je een reactie binnen een maand verwachten. Als een reactie op je verzoek langer duurt dan een maand, stellen wij je daarvan op de hoogte en informeren wij je over de termijn waarbinnen je een reactie van ons kunt verwachten. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bezoek de website van de Autoriteit Persoonsgegevens om na te gaan hoe je dat het beste kunt doen.
Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Stuur je bericht naar de Functionaris Gegevensbescherming (ln.te1713564153ngnin1713564153ow@gn1713564153imreh1713564153csebs1713564153neveg1713564153egsir1713564153anoit1713564153cnuf1713564153).
Ja, we behouden ons het recht voor om wijzigingen in dit statement aan te brengen. Je wordt actief op de hoogte gebracht als er wijzigingen zijn in de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Wij adviseren je ook om dit statement regelmatig door te nemen. Bijvoorbeeld wanneer je nieuwe persoonsgegevens opgeeft. Dit privacystatement is aangepast op 26 april 2019.
Scroll naar boven