WoningNet Corpodata

De financiële afdeling van WoningNet levert jaarlijks de zogenoemde Corpodata dvi aan alle aandeelhouders van WoningNet via de website van WoningNet. Begin mei 2023 zijn het bestuursverslag 2022 en de jaarrekening (voorzien van de goedkeurende controleverklaring van de accountant) aangeboden aan het bestuur van alle aandeelhoudende corporaties en vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 mei 2023. Deze stukken voorzien in de relevante gegevens voor de aandeelhouders.

In de dvi 2022 kunnen in 3.3.1 Verbindingen met betrekking tot WoningNet onderstaande gegevens worden overgenomen.

A. Aanvullende informatie verbindingen WoningNet N.V.:

a. Inschrijfnummer KvK Utrecht: 30171204;

b. Aard van de verbinding: te bepalen door corporatie;

c. Omvang van het geplaatst en gestort vermogen: € 4.491 (x € 1.000);

d. Omvang van het agio: € 69 (x € 1.000);

e. Kwalificatie:
Deelneming: te bepalen door corporatie;
Rechtsvorm is N.V.;
Dochter: te bepalen door corporatie.

f. Kwalificeert WoningNet zich als groepsmaatschappij: te bepalen door corporatie;

g. Is groepsmaatschappij geconsolideerd: te bepalen door corporatie;

h. Is groepsmaatschappij geconsolideerd integraal of proportioneel: te bepalen door corporatie;

B. Financiële gegevens over de verbinding:

a. Balansgegevens:
Eigen vermogen / groepsvermogen: € 4.873 (x € 1.000);
Balanstotaal: € 6.847 (x € 1.000);

b. Jaaromzet 2022: € 14.583 (x € 1.000);

c. Jaarresultaat 2022: € 271 (x € 1.000);

d. Kapitaaldeelname: eigen gegevens corporatie, afhankelijk van omvang aandelen bezit (alle aandelen zijn voor 75% volgestort);

e. Verstrekte leningen: nihil;

f. Rekening courant: nihil;

g. Verstrekte garantie (toegelaten instelling): nihil;

h. Verstrekte garantie (derden): nihil;

i. Nominale bedrag schulden: nihil;

j. Verkregen garantie: nihil.

C. Percentage deelname toegelaten instelling in de verbinding:

a. Percentage kapitaaldeelname: aantal aandelen in bezit van de corporatie gedeeld door totaal aantal aandelen WoningNet ad 501.131;

b. Nihil.

PDF versie Corpodata 2022

Scroll naar boven