WoningNet Jubileum
 

Datalab

Wat is het WoningNet DataLab? 

Bij WoningNet staan 1.4 miljoen woningzoekenden ingeschreven, die maandelijks 2.5 miljoen keer de websites bezoeken en die al meer dan 5 miljoen reacties hebben geplaatst. Deze woningzoekenden genereren een grote hoeveelheid aan data, die WoningNet verzamelt. Dit betreft data over o.a. de woonwensen, reacties, verhuismutaties en het zoek- en klikgedrag van woningzoekenden. In beginsel zijn deze primaire data nietszeggend. Pas wanneer deze data worden omgezet in relevante inzichten ontstaat waarde. Het Datalab is een initiatief van WoningNet Onderzoek & Advies, dat door data-experimenten die waarde creëert. 


Het initiatief is ontstaan vanuit de wens om op basis van de grote hoeveelheid aan kwalitatief hoogwaardige data, voorspellende en zelflerende modellen te ontwikkelen. Dit wordt binnen het Datalab gerealiseerd aan de hand van sterke en betrouwbare data-analyses, heldere interpretaties en data-experimenten. De resultaten hiervan leggen vervolgens de basis om concrete producten, features en/ of procesverbeteringen te ontwikkelen. Zo wordt de dienstverlening aan woningzoekenden en corporaties geoptimaliseerd. 


WoningNet Onderzoek en Advies heeft met succes diverse experimenten uitgevoerd (zie tabel 1). Het dynamische slaagkansmodel is hier een voorbeeld van. Dit model is data driven en doet nauwkeurigere voorspellingen over de verhuisbewegingen dan de traditionele variant. Woningzoekenden zijn zo beter geïnformeerd over hun slaagkans en zij vertonen efficiënter zoek en reageergedrag. 


Het Datalab biedt de unieke mogelijkheid om dit soort innoverende data-experimenten op een structurele basis uit te voeren. Het Datalab is zo een kweekvijver voor innovatie. Verder ontstaat er door de continuïteit aan data-experimenten een leerproces, waardoor wij voorafgaand aan een experiment beter kunnen inschatten wat wel of niet werkt. WoningNet ziet veel potentie in het voortzetten van data-experimenten in de vorm van een Datalab.


Tabel 1

Voorbeelden Data-Experimenten

1. Slaagkans- en aanbevelingsmodel, gericht op bevorderen van doorstroming
2. Voorspellen van mutaties en reacties op een woning, gericht op procesverbeteringen-/versnelling


Meer informatie?
Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te versturen naar FAurik@woningnet.nl.