WoningNet Jubileum
 

WoningNet tekent VERA-convenant

WoningNet heeft het convenant tussen Stichting VERA (Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur) en gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden en leveranciers ondertekend. VERA is de technische vertaalslag van CORA (Corporatie Referentie Architectuur) en zorgt voor de uniforme gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen in de corporatie-branche. Met het tekenen van dit convenant bevestigen WoningNet en een groot aantal andere organisaties dat zij de VERA standaarden  accepteren en (zullen) opnemen in hun programmatuur.

Belang van standaardisatie

Als mede-oprichter is WoningNet vanaf 2010 betrokken bij de ontwikkeling van de VERA standaarden. WoningNet is ervan overtuigd dat standaardisatie van koppelingen noodzakelijk is om binnen de corporatiesector efficiency en effectiviteit op het vlak van gegevensuitwisseling te realiseren. Astrid Weijs, ICT manager bij WoningNet en bestuurslid van VERA, licht dit verder toe. “Werken met een referentiearchitectuur is nodig om harmonisatie te bereiken op het gebied van bedrijfsprocessen en de sturing daarop. VERA zorgt voor een uniforme gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen door implementeerbare gegevensdefinities beschikbaar te stellen. Hierdoor kan er op een standaard manier gekoppeld worden tussen verschillende systemen van verschillende leveranciers. Juist door de toepassing van standaarden creëer je flexibiliteit.”

Keten van processen en systemen

Processen spelen zich niet alleen binnen een corporatie af, maar ook daarbuiten. Dat maakt het zo belangrijk. In feite is er sprake van een keten met klanten en leveranciers die met elkaar verbonden moeten worden. Binnen deze procesketen wordt met een veelheid aan systemen gewerkt die met elkaar moeten kunnen praten. Op dit moment hebben zowel corporaties als leveranciers regelmatig problemen met koppelingen, juist ook omdat deze steeds opnieuw op maat ontwikkeld moeten worden met de bijbehorende kosten.

Terug verdienen

Weijs licht verder toe: “Implementatie van de VERA-standaard kost een leverancier in eerste instantie geld, maar je gaat het later weer terug verdienen door snellere ontwikkeling of een tevreden klant. Andere sectoren zoals financiële dienstverlening (SIVI-standaarden) en gemeentelijke overheden (KING-standaarden) zijn ons op dit vlak in het verleden al voorgegaan. Ik ben ervan overtuigd dat met het volwassener worden van de VERA-standaard, steeds meer leveranciers en klanten zich bewust worden van de voordelen die implementatie van een standaard opleveren.”

Meer informatie?

Meer informatie over VERA? Kijk op de website http://www.stichting-vera.nl/


Naar het nieuwsoverzicht