WoningNet Jubileum
 

VERA 2.0 gelanceerd op Corporatieplein 2013

In het afgelopen jaar hebben 5 corporaties en 12 leveranciers hard gewerkt aan een nieuwe versie van Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur (VERA). Op donderdag 26 september is deze standaard voor gegevensuitwisseling gelanceerd op het Corporatieplein in Houten.

Logo stichting VERADe nieuwe versie van VERA is uitgebreid met gegevensdomeinen. Daarnaast is een technische uitwerking in de vorm van schema’s voor koppelvlakken toegevoegd. Een koppelvlak is een interface die volgens een bepaalde standaard de uitwisseling van gegevens tussen informatiesystemen verzorgt. Een koppelvlak bestaat uit een set van procesmatige, semantische, grammaticale en technische afspraken die nodig zijn om de communicatie tussen twee partijen mogelijk te maken en goed te laten verlopen

Werken met een referentiearchitectuur is nodig om harmonisatie te bereiken op het gebied van bedrijfsprocessen en de sturing daarop. Dit prikkelt leveranciers om gestandaardiseerde oplossingen te ontwikkelen die een betere koppelbaarheid hebben. Dit maakt het mogelijk voor woningcorporaties om effectiever en efficiënter te werken, en kosten te besparen.

Standaardkoppelingen

Astrid Weijs, ICT manager bij WoningNet, licht toe: “VERA is de technische vertaalslag van de Corporatie Referentie Architectuur (CORA) en zorgt voor de uniforme gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen. Elke leverancier in de corporatiesector heeft nu nog een eigen manier van koppelen. Omdat deze koppelingen meestal maatwerk zijn en niet aan een standaard voldoen, kunnen de programma’s niet zomaar onderling met elkaar communiceren. Door toepassing van de VERA-standaard wordt dit wel mogelijk. In de toekomst zullen VERA-applicaties de juiste gegevens op een gestandaardiseerde wijze met elkaar uitwisselen. Verschillen in interpretatie behoren dan tot het verleden.”

Betrokken partijen

Het initiatief voor VERA is in 2010 gestart. De stichting VERA is begin 2012 officieel opgericht door Info Support, Kubion en WoningNet. VERA is voor en van alle woningcorporaties en ICT-partijen uit de branche. In het bestuur van stichting VERA hebben vier corporaties en drie leveranciers zitting.

Naar het nieuwsoverzicht