WoningNet Jubileum
 

Project Houbenstaete: van je huis een thuis maken

Als partner van het Vanenburg Bestuurdersoverleg, zet WoningNet de komende weken de 5 genomineerde projecten voor de Vanenburg Corporatie Award 2014 in de spotlights. De Corporatie Award is een prijs voor innovatieve verander- en samenwerkingsinitiatieven die helpen om goede en betaalbare huisvesting aan de huurders te bieden. Het vijfde project dat we uitlichten is project Houbenstaete van Tiwos.

Zowel huurder als mede-opdrachtgever

In februari 2013 startte Tiwos met de bouw van appartementencomplex Houbenstaete: 54 sociale huurwoningen in Tilburg waarvan toekomstige huurders ook mede-opdrachtgever zijn. Zij mochten het complex vrij vormgeven, binnen een beperkt aantal randvoorwaarden met betrekking tot het investeringsbudget, beheer en onderhoud.

"Van je huis een thuis maken"

"Wij willen heel graag dingen mét mensen doen, in plaats van alleen voor mensen. Daarom vinden wij het belangrijk dat bewoners de ruimte hebben om van hun huis een thuis te maken”, vertelt René Scherpenisse, directeur/bestuurder  van Tiwos. “We denken dat een woning veel meer als je eigen thuis voelt, wanneer je zelf betrokken bent bij de ontwikkeling van dat huis. Deze werkwijze wordt geregeld toegepast bij koopwoningen, maar nog zelden bij huur. Doordat de huurders intensief betrokken zijn bij de totstandkoming van hun appartementencomplex verwachten we dat zij tevredener zullen zijn over hun appartement. Bovendien wordt  het mentaal eigenaarschap vergroot en zullen zij zich hierdoor verantwoordelijker voelen voor het complex."

Bekijk hier de video over project Houbenstaete.

Maximale meerwaarde voor toekomstige huurders

Iedereen die als woningzoekende bij de woningcorporaties van Tilburg stond ingeschreven en actief bij het ontwerpproces betrokken wilde zijn, kon meedoen. Als tegenprestatie garandeerde Tiwos een appartement in het complex. De betaalbaarheid van de woningen is in de financiële kaders geborgd. Tiwos wilde met het beschikbare budget maximale meerwaarde creëren voor de toekomstige huurders. Om de beste prijs-kwaliteit verhouding te verkrijgen heeft Tiwos het project aanbesteed op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Bij deze werkwijze worden naast de inschrijfprijs ook andere criteria zoals levensduurkosten, duurzaamheid, projectorganisatie en Social Return beoordeeld en voorzien van een waarde. De huurdersgroep is ook betrokken bij de beoordeling van deze criteria.

Prettiger wonen

René Scherpenisse vertelt verder: "Doordat de bewoners elkaar van tevoren al kennen, hopen we dat ze straks prettiger in hun buurt wonen en elkaar makkelijker aanspreken als er iets is. Een ding weet ik in elk geval zeker dat goed gelukt is: onze Tiwos-mensen hebben met heel veel plezier aan dit project gewerkt. Het is erg leuk om nu eens om tafel te zitten met de mensen waarvoor je het allemaal doet."

Stem mee!

Vindt u dat het project van Tiwos kans moet maken op de Corporatie Award? Ga dan naar de website en breng voor 8 oktober uw stem uit! Op 9 oktober zullen 3 van de 5 projecten genomineerd worden voor de volgende ronde. Uiteindelijk wint het mooiste project op 4 december 2014 de Vanenburg Corporatie Award.

Lees ook

Space-S, “ik kan niet wachten tot het er staat!”
Woonideaal Rotterdammers wordt werkelijkheid met ‘Prachthuis’
Woonkracht10: een corporatie die kiest voor een 'nieuwe stijl'
Samen slimmer en beter met Sequent modellen van de Alliantie

 


Naar het nieuwsoverzicht