WoningNet Jubileum
 

WoningNet onderzoekt woonwensen De Bilt

WoonwensenonderzoekWoonstichting SSW is graag op de hoogte van de woonwensen van inwoners van de gemeente De Bilt. Zo kan het aan de vraag naar specifieke woningen voldoen, en haar woningmarktbeleid bepalen. In opdracht van SSW voert WoningNet een woonwensenonderzoek uit.

Huurders en woningzoekenden die geïnteresseerd zijn in wonen in De Bilt worden gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Omdat er wordt ingezoomd op zes kernen, namelijk Hollandsche Rading, Maartensdijk, Groenekan, Westbroek, Bilthoven en De Bilt, geven de onderzoeksresultaten een goed beeld van de (potentiële) in- en uitstroom van en naar de gemeente. Ook zorgt het voor inzicht in de woonwensen van de woonconsument. De cijfers en analyse worden per leeftijdsgroep, huishoudsamenstelling en inkomen uitgewerkt.

Vraag en aanbod beter afstemmen

“Dit onderzoek is voor ons zeer relevant. We willen onze woningzoekenden graag zo snel mogelijk aan een prettig huis helpen dat goed aansluit op de woonwensen, en wensen wat betreft voorzieningen”, licht Marcel Jeths (manager Klant en Maatschappij) van Woonstichting SSW toe. “Een goed beeld van mogelijke instroom en uitstroom helpt ons bij het bepalen van ons voorraadbeleid. In combinatie met het inzichtelijk maken van woonwensen en woonwaarden zorgt het ervoor dat we in de toekomst vraag en aanbod nog beter op elkaar kunnen afstemmen”, aldus Jeths.

Schat aan data

WoningNet heeft een eigen afdeling Onderzoek en Advies. Het kent de woningmarkt als geen ander en heeft een schat aan data. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van gegevens afkomstig uit de Wooncheck, een database met de actuele woonwensen van ruim 100.000 woonconsumenten. Deze gegevens verzamelt WoningNet via een online vragenlijst op www.wooncheck.nu/SSW.

Deelname

Het onderzoek ging maandag 27 januari van start. De doelgroep is benaderd per e-mail. Eind april zullen de onderzoeksresultaten te lezen zijn op www.ssw.nl.

Woningzoekenden die mee willen doen aan het onderzoek kunnen de Wooncheck invullen op www.wooncheck.nu/SSW. Dit kan ook op het kantoor van Woonstichting SSW, Waterman 45 in Bilthoven.

Over SSW De Bilt

Woonstichting SSW is een maatschappelijke onderneming met een publieke taak, gericht op het wonen in de zes kernen van de gemeente De Bilt. Wonen in de breedste zin van het woord: een leefbare en duurzame woonomgeving hoort hier ook bij. Woonstichting SSW wil niet alleen een maatschappelijk ondernemer zijn, maar ook maatschappelijk ondernemend. Er is sprake van een fysieke component, waarbij het realiseren van sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed centraal staan, en een sociaal-maatschappelijke component, met de focus op een goed en duurzaam woon- en leefklimaat in wijken en buurten.
Naar het nieuwsoverzicht