WoningNet Jubileum
 

Passend toewijzen: “werk aan de winkel voor corporaties”

Afgelopen dinsdag vond de Praktijkbijeenkomst Passend toewijzen plaats in Hilversum. Onder leiding van Ruud Houwers (WoningNet), Sjoerd Zeelenberg en Steven Kromhout (RIGO), analyseerden deelnemers het gevolg van de nieuwe passendheidsnorm voor woningcorporaties: hoe kunnen we samen de juiste stappen zetten om passend toewijzen te implementeren in de woonruimteverdeling?

Keuzes maken moet

Tijdens de bijeenkomst kwamen we erachter dat veel corporaties worstelen met lastige dilemma’s als het gaat om de invoering van passend toewijzen. De bijeenkomst was duidelijk een ‘wake up call’ voor corporaties om aan de slag te gaan. Het is tijd om een keuze te maken uit de verschillende oplossingen die er zijn; van het invoeren van een huurinkomentabel tot een forse aanpassing van het huurbeleid.

Sheranie Oosterwijk van woningcorporatie Nijestee vertelt: “Ik vond het een nuttige bijeenkomst en het was voor mij verfrissend om alle ontwikkelingen met betrekking tot passend toewijzen nog eens op een rij te horen. Deze bijeenkomst gaf ons nieuwe inzichten, maar bevestigde vooral dat wij als corporatie snappen aan welke knoppen we kunnen draaien. We wijzen nu 80% van onze woningen passend toe, maar er is nog wel werk aan de winkel.” 

Fors bijsturen om norm te halen

Onderzoek door o.a. RIGO en WoningNet toont aan dat corporaties fors moeten bijsturen om de norm van 95% in 2016 te kunnen halen. Dat kan onder andere door het invoeren van een huurinkomentabel, waarmee niet passend aanbod op voorhand al wordt uitgesloten. Een andere optie is om woningen (indien de huurder recht heeft op huurtoeslag) met een streefhuur boven de aftoppingsgrens voor een huurprijs onder de aftoppingsgrens aan te bieden.

Passend aanbod binnen de regels

Bezoekers van de bijeenkomst vroegen zich af of de woonconsument het allemaal nog wel snapt, met de verschillende oplossingen die worden geboden. Volgens Bas Koerhuis (Innovatiemanager bij WoningNet) is er geen reden tot bezorgdheid: “WoningNet toont woonconsumenten straks alleen het aanbod dat voor hen passend is binnen de regels. Het is daarom wel steeds belangrijker dat woningzoekenden zorgen dat hun persoonlijke gegevens actueel en compleet zijn en dan vooral hun inkomen. Daar gaan wij bij helpen.”

 

Duidelijk is dat er verschillende oplossingen mogelijk zijn, met ieder zijn voor- en nadelen. De komende weken gaat WoningNet intensief in gesprek met haar klanten om op tijd de helder te krijgen voor welke oplossing de corporaties kiezen. Het belangrijkste doel daarbij is ruim voor 1 januari 2016 de implementatie zowel in het woonruimteverdeelsysteem als op het Woonportaal af te ronden.

 


Naar het nieuwsoverzicht