WoningNet Jubileum
 

Masterclass nieuw huisvestingsbeleid groot succes

De afgelopen weken hebben WoningNet en RIGO op 5 verschillende locaties in Nederland de Masterclass nieuw huisvestingsbeleid gegeven. Met deze Masterclass wilden wij corporaties en gemeenten informeren, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de veranderingen rondom de nieuwe Huisvestingswet en de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp, ook wel bekend als de Rotterdamwet). De Masterclass werd druk bezocht en de reacties van deelnemers waren zeer positief; de Masterclass krijgt een 8 als gemiddeld rapportcijfer!

Mogelijkheden en beperkingen

Tijdens de Masterclass bespraken we welke mogelijkheden en beperkingen de nieuwe huisvestingswet heeft voor gemeenten en corporaties. Welke keuzes kunnen zij het beste maken en hoe kunnen zij zich het beste voorbereiden op de nieuwe situatie?

In veel gevallen zorgt de nieuwe huisvestingswet ervoor dat de regelgeving in het woonruimteverdeelsysteem op diverse onderdelen moet worden aangepast of moet worden aangevuld. Ook moeten gemeenten beter onderbouwen dat het nodig is om regels te stellen. Deze regels mogen namelijk niet langer in een convenant worden vastgelegd; de huisvestingsverordening is het enige instrument dat gemeenten vanaf 1 juli 2015 hebben. 

Terugkeer huur-inkomentabel

Ook bespraken we de mogelijkheden die de Rotterdamwet biedt om rekening te houden met leefbaarheid bij woningtoewijzing en stonden we stil bij de terugkeer van de huur-inkomentabel. Corporaties en gemeenten zijn verontrust over de almaar stijgende huurprijzen en zien een toename van huurders die in de knel komen. Ook het feit dat corporaties voortaan voor 95% van de huurtoeslagontvangers een woning moeten zoeken onder de aftoppingsgrens zorgt voor veel commotie bij de aanwezigen. Bezoekers van de Masterclass waren het unaniem eens dat de keuzevrijheid voor een groot deel van de woningzoekenden flink wordt beperkt.

Beter geïnformeerd en goed voorbereid

WoningNet en RIGO zijn blij met de positieve feedback van deelnemers op de Masterclass. Deelnemende corporatiemedewerkers en medewerkers van gemeenten geven aan dat zij verder op weg geholpen zijn én beter geïnformeerd zijn om zich goed te kunnen voorbereiden op de veranderingen rondom de nieuwe Huisvestingswet en de Wbmgp.

 


Naar het nieuwsoverzicht