WoningNet Jubileum
 

Verlies geen woningen meer uit het oog met de nieuwe Regiemodule

Sinds kort kunnen corporaties gebruik maken van de Regiemodule: een nieuwe module van FlexiMatch die direct inzicht en overzicht geeft in het totale woonruimteverdeelproces. De Regiemodule geeft meteen toegang tot alle handelingen die nodig zijn in het woonruimteverdeelproces, vanaf de leegmelding van de woning tot en met de afmelding van de woning. WoningNet heeft de nieuwe module in nauwe samenwerking met de samenwerkende corporaties in de regio Utrecht ontwikkeld.

Overzichtelijker en sneller
Judith Sprangers, voormalig verhuurmedewerker a.i. bij Mitros, vertelt: 'De Regiemodule maakt het aanbiedingsproces overzichtelijker en sneller doordat we steeds de status en openstaande taken in beeld hebben. Vanuit één scherm zie je exact per processtap hoeveel- en welke taken moeten worden uitgevoerd en of er woningen uit het proces zijn gevallen. Het is makkelijk om de Regiemodule te gebruiken, je hebt er geen training voor nodig.' WoningNet heeft onderzoek gedaan naar hoeveel tijd het scheelt wanneer corporaties de Regiemodule gebruiken en dat is 13 minuten per woning!


Voorkom onnodige leegstand en huurderving

Kort samengevat biedt de Regiemodule u vanuit één scherm overzicht, waarmee u de voortgang van het woonruimteverdeelproces bewaakt. Vanuit het overzichtsscherm kunt u direct naar objecten en registraties zoeken. Ook heeft u direct toegang tot de meest uitgevoerde handelingen in FlexiMatch en worden woningen niet meer uit het oog verloren, waardoor u onnodige leegstand en huurderving voorkomt.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de Regiemodule? Neem dan contact op met Jan Bakker.

 


Naar het nieuwsoverzicht