WoningNet Jubileum
 

het laatste nieuws van WoningNet

Woningzoekenden positief over nieuwe woonruimteverdeling Almere

In januari 2015 lanceerde de gemeente Almere een nieuw woonruimteverdeelsysteem. De spelregels voor het toewijzen van sociale huurwoningen veranderden en het verdelen van woningen via loting werd ingevoerd. Reden hiervoor is om woningzoekenden die voor het eerst op de Almeerse woningmarkt komen  (zoals jongeren) meer kans te geven op een sociale huurwoning. Om inzicht te krijgen in de effecten van deze nieuwe spelregels op woningzoekenden, schakelde de gemeente Almere de afdeling Onderzoek & Advies van WoningNet in om dit te onderzoeken.

Woningzoekenden zijn positief

Ruim driekwart van de ondervraagde woningzoekenden is tevreden over de nieuwe spelregels. Jongeren hebben aangegeven dat de nieuwe regels in hun voordeel werken en dat blijkt ook uit de cijfers: zij profiteren het meest. 


Kort samengevat heeft de invoering van de nieuwe spelregels de volgende effecten: 

  • Door de invoering van het lotingmodel nam de belangstelling voor het aanbod sociale huurwoningen in Almere flink toe;
  • Er zijn specifieke doelgroepen actief per verdeelmodel. Woningzoekenden met een korte inschrijftijd, waaronder jongeren, reageren vaker in het lotingmodel. Ouderen brengen vaker reacties uit op woningen aangeboden in het aanbodmodel. Voor hen wordt een deel van dit aanbod gelabeld. Bovendien maken zij met hun langere wachttijd meer kans op een woning in het aanbodmodel;
  • De inschrijfduur is in 2015 met ruim een jaar gedaald;
  • De nieuwe spelregels hebben gezorgd voor minder weigeringen (mede door invoering van het sanctiebeleid);
  • Woningzoekenden met een korte inschrijftijd hebben meer kans op een woning gekregen.
Lees meer

meer nieuws